Dina mål för den närmaste framtiden ligger förmodligen i linje med:

 • Öka intäkterna
 • Hitta nya intäktskällor
 • Reducera kostnader
 • Motivera personal

Det kan ske genom att

 • Öka beslutstakten 
 • Höja beslutskvaliteten 
 • Effektivisera beslutsmöten/struktur 
 • Höja kvaliteten på beslutsinformation/kommunikation

Då gör du …

 • Bjud in mig till ett ledningsgruppsmöte, jag lyssnar och levererar en rekommendation (förutsättningslöst)
 • Informera mig om ett problematiskt beslut och jag beskriver hur det borde fattas (förutsättningslöst)
 • Organisera en beslutsutbildning och jag överför kunskap
 • Bjud in mig för att leda ett problemlösningsprojekt

Gräv där du står, börja vaska idag!. >>>