Operativa beslut

Medvetet eller ej fattar alla beslut i en ständigt strid ström. Stora och små, intuitiva och över­lagda. Ratio­nali­serings­poten­tialen är enorm!

Verkligheten
Verkligheten bjuder på ett begränsat antal över­grip­ande frågeställningar oavsett verksamhet. Varje organisation behöver därför en upp­sätt­ning specifika verktyg för att åtgärda:

  • komplexitet och förvirring – Vad händer?
  • orsak-och-verkan – Varför hände det?
  • möjliga handlingslinjer – Vilken åtgärd är bäst?
  • framtida konsekvenser – Planera bort överraskningar!
  • framtida möjligheter – Planera in affärsutveckling!

Hjärnans tidsmodell
Hjärnans utveckling har gett oss förmågan att rikta uppmärksamheten både bakåt, framåt och mot nuet. Vi kan alltså reflektera över och sortera ut Vad som händer (kom­plexi­te­ten), Vilken hand­lings­linje vi bör välja (nu), Varför det hände (och Vad som kommer att hända (sedan).

Alla beslut och åtgärder i en organisation kan sor­teras in i den ena eller andra kategorin.

Specifika verktyg
De operativa beslutsprocesserna svarar både mot verksamhetsbehovet och hjärnans uppbyggnad. De är alltså i grunden intuitiva. >>>

Hoppa direkt till den tekniska beskrivningen av processerna. >>>
Produktblad >>>