Om mig

Startade eget
1982 startade jag utbildningsverksamhet med Operativa beslut som bas. Deltagare från både stora och små företag. En dag på våren 1989 ringde Lillemor från Volvo och frågade om kursen i Operativa beslut gick att tillämpa i praktiken???

Professionell problemlösning
Det ledde till tre års problemlösning i produktionen på Torslandaverken. Så småningom utbildade vi ledningen och drog igång ett pro­blem­lös­nings­pro­jekt; utbildning av 13 internkonsulter som ledde 100 problemlösningar med 700 deltagare.

Fick också möjlighet att tillämpa verktyget hos Pripps och Ericsson.

Tänk strategiskt
Mitt första konsultuppdrag blev Strategiska beslut med ledningsgruppen i det sammanslagna Stena och Sessan. Sedan följde Ericsson Radar, Eka Chemicals, Volvo Bussar m fl.

Utbildning och anställningar
Efter fyra år vid Göteborgs universitet (Pol mag plus Fil mag och Fil kand av bara farten) och ett år på Lärarhögskolan (gymnasieadjunkt) fick jag jobb på SKF; icke-teknisk utbildning. Där kom jag i kontakt med Operativa beslut. Efter ett par års utflykt till Folkuniversitet (då Kursverksamheten) där jag sålde språk till storföretagen som ”inter­natio­nali­serades” under 70-talet. Kom sedan till­baka till SKF; Management Development vid Group Headquarters; en god plattform för utbli­ckar i världen. Några år senare fick jag jobbet som utbildningschef på OCÉ Scandinavia AB; sju medarbetare och Sverige, Norge, Danmark och Holland som arbetsfält. Min kollega i England presenterade en moderniserad tappning av Operativa beslut och jag kontaktade upp­hovs­mannen i USA.

Rätt kurs
Ett par år tidigare var jag över i USA för att delta i tre korta kurser och ta med materialet hem. Jag översatte och introducerade kursen ”Adventures i Attitudes” som fick namnet ”Rätt kurs” på sven­ska. Det blev både öppna kurser på kursgård och interna utbildningar. Materialet lever fortfarande och har varit till stor hjälp i många projekt.

STiL
I USA kom jag också i kontakt med bete­ende­analy­ser baserade på samma grund­kon­cept som STiL. Från 1992 har jag jobbat med flera olika verktyg, utvecklat konceptet och utbildat många användare.

Coaching
Varje beteendeanalys slutar i återkoppling; ett personligt samtal med varierande inriktning beroende på anledningen till analysen. STiL­analysen som samtalsverktyg är ett förträffligt coachingverktyg. Återkoppling har jag alltså erfarenhet av sedan 1980.

Erfarenhet
Åren med och utan anställda, ensam eller i nätverk har bjudit på många och skiftande erfarenheter. Jag ser gärna att erfarenheterna kommer andra till del; yngre chefer och med­arbet­are. Som ”beslutscoach” tillämpar jag verktygen och tillsammans löser vi dina problem. Resultat: dina problem blir lösta och du får ny kunskap.

Nätverk
Jag samarbetar gärna med andra konsulter i nätverk.

Mitt CV. Slå en signal; 031-68 46 00!

Rekommendation!