STiL

STiLResultatet av ett beslut bör naturligtvis följas av en åtgärd dvs att en eller flera personer agerar. Men beslutsfattare påverkas i lika hög grad som alla andra av sipersonlighet; vissa personer är snabba och agerar omedelbart, andra är eftertänksamma och tänker efter före. En STiLanalys ”avslöjar” dina starka sidor. Du möter på sätt och vis dig själv och tillsammans diskuterar vi oss fram till vilka styrkor du har till­gång till.

Genomslag
Många beslut får inget genomslag eftersom olika personligheter tolkar själva beslutet olika, prio­ri­terar olika och har olika tempo.

Beteendeskillnader i en arbetsgrupp är en tillgång men kan också vara en svaghet om de inte be­ak­tas.

Profilen presenteras på STiLprofiler.se