Fokus på besluten

… i din vardag! Vision och mål blir tydliga, du kommer att leda verksamheten med nya tankeverktyg, fokusera både din och andras energi mot rätt mål, inspirera omgivningen till ett tidigare saknat engagemang. Rationella överväganden och logiska beslut går att kommunicera – emotionella; ”Jag känner att vi bör välja …”, går inte att kommunicera.

Logik
Din vardag ska fungera. Det gör den om ansträngningarna koncentreras mot en punkt i framtiden; om dagens mål ligger i linje med morgondagens vision och om alla är med i båten, har kunskap och vill nå samma hamn.

Kreativitet
Krav på kreativt tänkande dyker upp när vi saknar vettiga beslutsalternativ och när vi ska navigera in i en osäker framtid.