Beslut & Kommunikation

De två viktigaste basfärdigheterna som all organiserad verksamhet måste vara bra på.

Beslut om VAD verksamheten ska inriktas på; de strategiska besluten.
Den beslutade strategin måste självklart sedan kommuniceras ut?

Vad ska kommuniceras hur? Vad innehåller budskapet? Vad vill vi gå ut med? En idé, en lösning, ett erbjudande, produktinformation, nyheter osv, osv.

Hur ska det kommuniceras; vilken ton, fakta eller känslor, i vilka kanaler, hur mycket får det kosta …