Operativa processer

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””]

Processerna är intuitiva i den bemärkelsen att de följer människans förmåga att rikta uppmärk­sam­heten mot både då nu och sedan längs tidslinjen:

  1. Modellen; målnivå längs tidslinjen
  2. Välja; för att hitta bästa alternativet
  3. Problemlösning; för att hitta grundorsaken
  4. Befarade problem; förutse konsekvenser
  5. Framtida möjligheter; ta vara på chanser
  6. Kreativitet; när valmöjligheter saknas
  7. Situationsanalys; ”söndra och härska”

Operativa beslut är basen för Rationellt ledar­skap; hur du hittar orsakerna till oönskade av­vikelser, hur du väljer det bästa alternativet bland alla tillgängliga och säkerställer besluten in i fram­tiden. Operativa beslut är varje ledares mentala armékniv som effektiviserar inte bara yrkestill­varon!

Logik
Verktygen bygger på ren och skär logik. De ger dig kontroll över just din situation; hur du bryter ner komplexa situationer i hanterbara arbetsupp­gifter, hur varje arbetsuppgift bör behandlas och i vilken ordning. Verktygen bygger på öppenhet och fritt informationsutbyte mellan berörda parter, de är mycket visuella, pekar inte ut syndabockar och processen fram till inklusive själva beslutet blir automatiskt väl dokumenterade.

Att andas
Näst efter att andas … gör du inget mer frekvent än fattar beslut; hela tiden! ”Vad ska jag äta till lunch, varför avviker vi från budget, vilken leveran­tör ska vi välja, vilken skola passar ungarna bäst, ska jag hoppa på det nya jobbet, hur får man grepp om en osäker framtid osv, osv”.

[/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]

Dröm
Tänk om du kunde effektivisera bara tio pro­cent av alla beslut i den ständiga strömmen! Och tänk om alla i arbetsgruppen kunde skärpa till tio pro­cent av sina. Och en tiondel av de gemensamma besluten som påverkar hela organisationen! Den drömmen kan utan tvekan bli verklighet.

Bara för nördar?
Låter det torrt och tråkigt? Eller flexibelt och spän­nande? Framför allt engagerar Operativa beslut alla medarbetare, de blir delaktiga, argumenten vävs in på rätt ställe i processen och de doku­men­teras. Besluten går inte att manipulera och fattas inte längre i ”slutna” rum. Processen vänder sig till den som gör anspråk på att leda och kalla sig ledare!

Ur verkligheten
Ledningsgruppen vid ett av Postens regionkontor skulle utse projektledare för en etapp av Postgirot. Vi tillämpade Operativa beslut – Att välja bästa alternativ. Fem personer ansågs vara kandidater; fyra manliga chefer och en kvinna i underordnad ställning mest för att testa processen!?

Efter alla processens regler föll valet på kvinnan! Tydlig förvåning i ledningsgruppen; det måste vara fel på processen! Vi gjorde om; vägde på nytt och omprövade argument. Men resultatet blev det­samma; hon var den bäst lämpade utifrån de krav och önskemål ledningsgruppen satte upp.

Hur många beslut blir fattade på förutfattade grunder? I brist på logik? Av en stark kvinna/ man? Alldeles för fort?

[/wpcol_1half_end]

 

Vill du veta mera om tekniken bakom?