Problemlösning

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””]Problemlösning fordrar en egen sida. Den är en del av de operativa beslutsprocesserna; när vi söker svaret på frågan Varför det hände? Följande beskrivning är inspirerad av Lars Malms lilla häfte Att hantera problem som ingår i programserien Personligt ledarskap.

Svårigheter, problem, kris
Svårigheter hör till livet. Om vi inte gör något åt svårigheterna utvecklas de till problem. Och om vi inte gör något åt problemen övergår de i kris.

[/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]Två sätt att hantera problem

Ett sätt är att lära sig leva med problemet. De gener vi är födda med och den ålder vi har är inte mycket att göra åt annat än att acceptera utgångspunkten.

Det andra sättet är att lära sig av problemen och kriserna för att förebygga att de överhuvud taget inträffar.

Att leva med … och att lösa! [/wpcol_1half_end]

Att agera i kvadrant II (Stephen R. Covey)

Ju mer tid vi lär oss att lägga i Kvadrant II desto mera förebygger vi problem och kriser. Det är ett sätt att tillämpa beslutsprocessen i ”sedan”; att ta kontroll över framtiden.

Sakfrågor och personfrågor
Vi formulerar mål för vad vi producerar, när det ska vara producerat, hur mycket vi ska producera, i vilken kvalitet och till vilken kostnad. Alltså sakfrågor som går att mäta. Missar vi målen har vi problem.

Att hitta bra mått på arbetsklimatet är lite svårare. Men det påverkas i hög grad av möjligheterna att utvecklas, planera själv, komma till sin rätt, känna laganda och trygghet. Slarv, leda, uppgivenhet tar sig uttryck i stress och rädsla som så småningom visar sig i sjukfrånvaro och personalomsättning.

Styrka och svaghet

Senaste inläggen