Processerna

1. Problemlösning
2. Bästa alternativ
3. Befarade problem
4. Möjliga möjligheter
5. Kreativitet
6. Situationsanalys