Den strategiska beslutsprocessen

PageLines- App.Strategiska-beslut.png

Den strategiska beslutsprocessen är lösningen. Med den tar du kommandot över framtiden. Ni skapar en gemensam bild i ledningsgruppen. Bilden är den Strategiska profilen som under överskådlig tid vägleder och motiverar hela organisationens – alla medarbetares – beslut.

Ledningsgruppen arbetar igenom de strategiska faktorerna som styr utvecklingen. Slumpen går inte att förhandla bort men planering minskar risken. Vi skaffar oss koll!

Kort eller lång
Välj mellan en kort process; Full fart! en förmiddag, eller den fullständiga processen Strategiska beslut; ledningsgruppen arbetar igenom hela verksamheten i detalj över tre arbetsdagar med individuellt förarbete.

Full fart!
Vi koncentrerar oss på faktorerna syfte, värderingar och den konkreta bilden av framtiden som tillsammans bildar en fyllig vision.

Strategiska beslut
Den fullständiga processen fångar in styrkor och svagheter, möjligheter och hot, internt och externt, förändringar på marknaden, produktmix, kort och lång sikt, affärsidé och vision, konkurrentanalys, drivkraft och mål.

Processen avslutas med en precisering av de operativa beslut som den nya eller omarbetade strategin kräver. De Strategiska besluten realiseras effektivt med hjälp av verktygen i Operativa beslut.

Produktblad >>>